" 2019

.. "

.. 26 2019. . 18, , 2019.

, - .

.

, , / , .

, ..

- private chef .

.

Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: ÎÎÎ Î Ï?ÎÏιÏ?Ï?ÏÏ?ÎÏÎ ÎÏ?ομΠκÎι Ï?ÎÎθοÏ?   Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 23 ÎÏ?ομÎ, ÎÏ?ομΠκÎθοÎÏ?Îι κÎι Ï?ÎÎθοÏ? 

 Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 5 ÎÏ?ομÎ, ÎÏ?ομΠκÎθοÎÏ?Îι, ÎÏ?ομΠÏ?Ï?ÎκοÎÏ?Îι κÎι ÎÏ?Ï?Ï?ÎÏικÏÏ? Ï?ÏÏοÏ?    

 Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 2 ÎÏ?ομÎ, Ï?ÎÎθοÏ?   Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 8 ÎÏ?ομÎ, , Ï?ΠοÏ?οίΠÏ?ÎμοÎÎÎοÏÎ, Ï?ÎÎθοÏ?     

      Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 6 ÎÏ?ομÎ, , Ï?ΠοÏ?οίΠÏ?ÎμοÎÎÎοÏÎ, ÎÏ?ομΠÏ?Ï?Î Ï?κÎÎÎ, Ï?ÎÏ?οÏÏ?Ï?ιΠκÎι ÎÎÏ?Îδο μÏ?ÎÏ?κÎÏ?   Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: ÎÎÎ Î Ï?ÎÏιÏ?Ï?ÏÏ?ÎÏÎ ÎÏ?ομÎ

   Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 16 ÎÏ?ομÎ, , Ï?ΠοÏ?οίΠÏ?ÎμοÎÎÎοÏÎ

Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: 9 ÎÏ?ομÎ, Ï?ÎÎθοÏ?   Î? ÎικÏÎΠίÏ?Ï?Ï? Ï?ÎÏιÎÏ?Îι: ÎÎÎ Î Ï?ÎÏιÏ?Ï?ÏÏ?ÎÏÎ ÎÏ?ομΠκÎι Ï?ÎÎθοÏ?